الیناگلینا

شيرين عسل مامان

به وبلاگ الينا جون خوش اومديد

چهار روز تعطیلی مامان

الینا جون خیلی خوشحالم که درس و مدرسه را با یه معلم فوق العاده شروع کردی .امیدوارم خانم رحیمی همیشه سلامت و سر زنده باشه. دیروز 96/11/17 برنامه صبحانه سالم داشتید، امروز گلی بازی داشتید .تقریبا هر روز کنار درس برنامه فان و سرگرمی دارید. مامان از فردا به مدت چهار روز تعطیله و مهمونی داره. 
18 بهمن 1396